home

Ik ben Hanne Drogendijk, tekstschrijver, communicatieadviseur, storyteller. Ik geef taal aan ideeën, plannen, visies en verhalen van (creatieve) ondernemers, maatschappelijke organisaties, familiebedrijven en onderwijsinstellingen. Kleine en middelgrote organisaties en zelfstandig ondernemers die wat te vertellen hebben, maar niet precies weten waar ze moeten beginnen. Die hard werken en de tijd niet vinden om eens goed te gaan zitten voor een nieuwsbrief, foldertekst of visiedocument.

Goede tekst begint bij kritisch luisteren. Door middel van vragen stellen, research en analyse verwoord ik dat wat mijn klant belangrijk vindt. Met als resultaat een heldere, uitnodigende, beeldende tekst die aansluit bij de lezer. Geen koude drukte of wollig taalgebruik. Gewoon een goed verhaal dat is uitgewerkt in een visiedocument, website, bio, nieuwsbrief, verandertraject of jubileumuitgave. Ik ben tevreden als mijn klant zegt: ja daar staat precies wat ik wilde zeggen.

de kracht van verhalende tekst

Storytelling is hot. Er is geen pak melk zonder verhaal over de koe, geen A-merk zonder  emotioneel filmpje. Maar niet iedere infographic of marketingfilm is een verhaal.

Storytelling is geen doel op zich, maar een middel om te verwoorden wat precies de bedoeling is. Op een manier die de lezer bij de hand neemt, of als dat nodig is bij de keel grijpt. Een verhalende tekst is concreet, geloofwaardig en spannend. De lezer identificeert zich met de hoofdpersoon die een probleem oplost of een inzicht krijgt. Dat schept herkenning en betrokkenheid.

Een waar verhaal goed vertellen. Dat is waar het om gaat.

over Hanne Drogendijk

Hanne Drogendijk wilde eigenlijk ingenieur worden. Maar na een korte flirt met techniek aan de TU Delft, gooide zij het roer om vertrok zij naar de Amsterdam om Politicologie te studeren met specialisaties in techniekgeschiedenis en wetenschapssociologie. Zij werkte als historisch onderzoeker aan de UvA en was mede-auteur van de zevendelige serie Techniek in Nederland in de Twintigste Eeuw. Haar interesse in organisatieverhalen werd gewekt in een periode waarin zij als notulist wekelijks aan de bestuurstafel van twee kleine faculteiten aan de VU luisterde en leerde.

Sinds 2012 werkt zij als freelance tekstschrijver en communicatieadviseur voor verschillende opdrachtgevers in o.m. primair onderwijs en verandermanagement. Daarnaast schrijft zij als muziekjournalist voor een online muziek magazine en interviewde artiesten als Marieke Jager, Walter Trout, Luka Bloom en Robert Cray. Hanne Drogendijk is nieuwsgierig, maakt graag contact en leert snel. Met deze eigenschappen is zij snel wegwijs in een nieuw onderwerp of vakgebied. Zij vindt uit waar haar klant van wakker ligt en weet feilloos de stijl te vinden die aansluit bij de doelgroep.